Heim » Fréttir » Fréttir » Sjúkrastyrkir / Medical benefits / Korzyści medyczne

Sjúkrastyrkir / Medical benefits / Korzyści medyczne

skráð í Fréttir 0

Sjúkrastyrkir.
Við vekjum athygli félagsmanna okkar aftur á því að frá og með 1. janúar hefur reglum um greiðslur fyrir læknisþjónustu sem eru keypt erlendis verið breytt.
Með umsókn þarf að fylgja bankakvittun úr íslenskum banka sem staðfestir greiðslu í íslenskum krónum.

Medical benefits
We draw the attention of our members again to the fact that as of January 1, the rules regarding payments for medical services purchased abroad have been changed.
A bank receipt from an Icelandic bank confirming payment in Icelandic krónur must be included with the application.

Korzyści medyczne
Po raz kolejny zwracamy uwagę naszych Członków na fakt, że od 1 stycznia uległy zmianie zasady dotyczące płatności za usługi medyczne zakupione za granicą.
Do wniosku należy dołączyć paragon z banku islandzkiego potwierdzający płatność w koronach islandzkich.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *